Gemeenten en Scholen

Een betrouwbare partner voor snelle schades en bij calamiteiten is een onderschat fenomeen.

Service Glasherstel heeft vanuit haar jarenlange ervaring herkent en erkent dat de benadering van gemeenten en scholen een andere aanpak vraagt dan de “standaardschades”.

Lees ook meer over:

Door de, met name representatieve functie van overheidsgebouwen en de kwetsbare groep, de scholieren, is niet alleen snel schadeherstel van belang, maar ook een stuk voorlichting is cruciaal. Vaak wordt onderschat dat glas een gevaarlijk product is en dat de richtlijnen en normen opgesteld zijn om gevaarlijke situaties te vermijden. Speciaal voor deze doelgroep heeft Service Glasherstel een programma ontwikkeld dat Direkt Hulp Bij Schade (0800-BELDHBS) heet. Via dit gratis telefoonnummer worden schademeldingen razendsnel bij de 160 mobiele werkplaatsen ingevoerd. Na een melding wordt binnen een paar minuten contact opgenomen om de melder de verwachte aankomsttijd van de glasmonteur te bevestigen. Voor grotere schades treedt ons calamiteitenplan in werking, waarbij wij in staat zijn meerdere wagens in te zetten om een eventuele langdurige sluiting van de school te voorkomen.

Capaciteit bij calamiteit

Een veel voorkomend probleem is om bij meerdere schades de ruiten op korte termijn gerepareerd te krijgen. Veel lokale herstellers missen voldoende mankracht, voorraad en soms ook de expertise om snel schades te herstellen. Daarnaast speelt telefonische bereikbaarheid ook vaak een rol. Veel bedrijven zijn niet ingesteld op de huidige 24 uurs economie.